วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

เที่ยวเมืองเมาะตะมะ สังขบุรี ดินแดนตะัวันตก
ชมวัดวังวิเวการาม เจดีย์พุทธคยา ตลาดมอญ

ออกเดินทางได้ตั้งแต่ 8 คนขึ้นไป

วันแรกของการเดินทาง โรงถ่ายภาพยนต์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เขื่อนวชิราลงกรณ์ - สังขะบุรี
06.00คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมายโดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ
07.00ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จังหวัดกาญจนบุรี
09.00ชมสถานที่ถ่ายทำภาพยนต์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ภาพยนต์ประวัติศาสตร์ที่สร้างความภาคภูมิใจกับไทยทั้งมวล ภาพยนต์ไตรภาคอันยิ่งใหญ่นี้ได้ดำเนินการการถ่ายทำบนพื้นที่กว่า 5,000 ไร่ บริเวณกองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ชมความสวยงาม อลังการของฉากต่างๆ ที่ท่านจะได้สัมผัสจริง ไม่เพียงแค่เห็นในฉากของภาพยนต์ อาทิ ห้องเก็บพระแสงปืนต้น อาณาจักรหงสาวดี คุกใต้ดิน ท้องพระโรงหงสาวดี นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ อาทิ การแต่งกายชุดประวัติศาสตร์ ขี่ม้า ขี่ช้าง นั่งเกวียนและซื้อสินค้า ณ จุดจำหน่ายสินค้าของทีระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว
12.00บริการอาหารกลางวัน ณ ครัวเรณู
13.00หลังอาหารกลางวัน ออกเดินทางต่อสู่ อำเภอสังขะบุรี
17.00เข้าที่พัก ซองกาเลียรีสอร์ท เก็บสัมภาระเข้าที่พักจากนั้นนำท่านนั่งเรือชมพระอาทิตย์อัศดงที่อ่างเก็บน้ำ เขื่อนวชิราลงกรณ์ (เขื่อนเขาแหลม) ชมจุดที่แม่น้ำสามสายไหลมาบรรจบกัน จนเป็นชื่อของสามประสบ แม่น้ำนี้ได้แก่ ซฮงกาเลีย รันตี บีคลี่ ไหลมารวมเป็นแม่น้ำแควน้อยลำน้ำนี้ได้ถูกปิดกั้นด้วยกำแพงยักษ์สูงกว่า 160 เมตร ทำให้บ้านเรือน สวน ไร่ นา รวมทั้งสถานที่ราชการและวัดวังอารามทั้งหมดจมอยู่ใต้กระแสน้ำมานานกว่ายี่สิบปี คงเหลือให้เห็นได้แต่ หอระฆัง และกุฎิที่พำนักของสงฆ์ นำท่านชมโบสถ์ใต้น้ำหรือวัดวังก์วิเวการามเก่า ของหลวงพ่ออุตตมะ
19.00พร้อมกันที่ห้องอาหารของทางรีสอร์ท รับประทานอาหารค่ำ
21.00ส่งทุกท่านเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย ท่ามกลางธรรมชาติแสนบริสุทธิ์
วันที่สองของการเดินทาง  สะพานอุตตมานุสรณ์ - วัดวังก์วิเวการาม -  เจดีย์พุทธคยา - น้ำตกเกริงกระเวีย - วัดถ้ำเสือ
06.00อรุณวสวัสดิ์ และอิสระในการเดินทางชมวิวบริเวณรีสอร์ท ซึ่งสามารถมองเห็นสะพานอุตตมานุสรณ์
07.00บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
08.00นำท่านชมวิวที่สะพานอุตตมานุสรณ์ สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย มีความยาวถึง 850 เมตร สร้างข้ามลำน้ำซองกาเลีย เพื่อให้ประชาชนไทย - มอญ  ได้ใช้สัญจรไปมา สะพานแห่งนี้สร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธษแห่งหลวงพ่ออุตตมะ
09.30นำท่านไปกราบศพ หลวงพ่ออุตตมะ พระเกจิอาจารย์ชือดังแห่ง วัดวังก์วิเวการาม ชมเจดีย์พุทธคยา ซึ่งจำลองแบบมาจากประเทศอินเดีย โดยบนยอกฉัตรบรรจุทองคำแท้ 300 บาท เลือกซื้อสินค้าของฝากที่ทำจากไม้ตลาดมอญ ภายในบริเวณเจดีย์ 
10.30อำลาเมืองสังขะบุรี ระหว่างทางเที่ยวน้ำตกเวียงกระเวีย น้ำตกหินปูนขนาดเล็ก ขึ้นอยู่กับอุทยานเขาแหลม
13.00 บริการอาหารกลางวัน
14.00เดินทางสู่เมืองกาญจน์ แวะซื้อของฝากสินค้าขึ้นชื่อ อาทิ วุ้นเส้น ซาหริ่ม มะขามแก้ว เห็ดโคลน ฯลฯ หลังจากนั้นเดินทางเข้าสู่ วัดถ้ำเสือ เชิญท่านอิสระกับการเที่ยวชมและถ่ายรูป
17.00บริการอาหารเย็นตามอัธยาศัย หลังอาหารนำทุกท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
20.30เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรุลืม
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ คุณอ้วน 083-8015599
E-mail : Thailannd_tour@hotmail.com